Deelname: intern bedraagt 440€, extern 305€.
Gelieve de betaling voor 15 mei te storten op:
Rekeningnummer: BE20 9791-7039-5356
Vermelding: Naam deelnemer + zomer 22